Σύνδεση
x
x
Εγγραφή
x

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επεξηγεί τις πληροφορίες που η ITGuruClub συλλέγει από τους χρήστες της Ιστοσελίδας και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή κάθε άλλου χαρακτηριστικού ή περιεχομένου που προσφέρει η ITGuruClub, ενίοτε σε σχέση με το λογισμικό ή τις εφαρμογές της, ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών του με τους ακόλουθους τρόπους. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων ή για εφαρμογή, που ενδέχεται να προσπελάσει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας παροτρύνουμε να διαβάσετε πριν να κοινοποιήσετε πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών. Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις εδώ περιγραφόμενες πολιτικές και τις πρακτικές, συνίσταται να μην προχωρήσει σε περιήγηση, εγγραφή ή εν γένει χρήση στην/της Ιστοσελίδας. Η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιείται ενίοτε. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας, μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στην παρούσα Πολιτική, εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“Προσωπικά Δεδομένα”), τα οποία συλλέγονται όταν ο χρήστης εγγράφεται στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών, οι οποίες δεν ανήκουν στην ITGuruClub ή που δεν ελέγχει η τελευταία ή για μεμονωμένα άτομα που δεν απασχολούνται ή που δεν βρίσκονται υπό τη διεύθυνσή της.

Κατά την δημιουργία λογαριασμού, θα ζητηθεί από τον χρήστη η χορήγηση πληροφοριών, οι οποίες τον ταυτοποιούν προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός ταυτοποίησης κινητής συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό, μέσω του οποίου είναι δυνατό να επικοινωνήσει η ITGuruClub μαζί του είτε διαδικτυακά είτε όχι, ως αναλύεται ανωτέρω. Ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αποκτά πρόσβαση σε χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, με τη χρήση του λογαριασμού του στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο χρήστης, καθώς και η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, θα καθορίσουν τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα που είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην ITGuruClub, όταν αποκτά ο χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα

Κάθε φορά που ο χρήστης αλληλεπιδρά με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να λαμβάνονται αυτόματα και να καταγράφονται δεδομένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της συσκευής του χρήστη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τοποθεσία, η διεύθυνση IP, δεδομένα “cookie” κλπ. Ενδέχεται να τοποθετούνται ή να επιτρέπεται στους συνεργάτες της ITGuruClub στους τομείς της τεχνολογίας και της διαφήμισης να τοποθετούν “cookies” [αρχεία δεδομένων] και “web beacons” [ιστοφάροι] (γνωστά επίσης ως Internet tags [ετικέτες διαδικτύου], pixel tags [ετικέτες εικονοστοιχείων], single-pixel GIFs [GIF μεμονωμένου εικονοστοιχείου], clear GIFs [διάφανα GIF], invisible GIFs [αόρατα GIF], 1-by-1 GIFs [1 προς 1 GIF] και web tags [διαδικτυακές ετικέτες]) στη συσκευή του χρήστη, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά που μεταφέρονται στη συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης [browser], που επιτρέπουν στην ITGuruClub να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και να ενημερώνεται σχετικά με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιείται επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή σε ιστότοπους που ανήκουν στους διαφημιζόμενους συνεργάτες, την προβολή των διαφημίσεων, τον αριθμό των ατόμων κ.α. Αυτά τα αναγνωριστικά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης μπορεί να είναι σε θέση να τροποποιήσει τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησής του, για την αποτροπή ή τον περιορισμό της αποδοχής cookies, web beacons [ιστοφάρων] και παρόμοιων τεχνολογιών, εντούτοις σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας

Λεπτομέρειες Χρήσης. (Λεπτομέρειες που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κίνησης, δεδομένων τοποθεσίας, αρχείων καταγραφής και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, κλπ).

Δεδομένα Συσκευών. (Πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή και τη διαδικτυακή σύνδεση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και ο τηλεφωνικός αριθμός της συσκευής).

Αποθηκευμένα Δεδομένα και Αρχεία. (Μεταδεδομένα, ετικέτες [tags] και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με άλλα αρχεία, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη, για παράδειγμα, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο και ήχου, πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές επαφές και το βιβλίο διευθύνσεών).

Δεδομένα Τοποθεσίας. (Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής του χρήστη).

Υπηρεσίες Τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να επιτρέπει στον χρήστη να συνδέεται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Twitter, Facebook και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της ITGuruClub και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Η ITGuruClub ενδέχεται να καταστήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαθέσιμα σε προγραμματιστές τρίτων, με τη χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (“API”). Η χρήση των εφαρμογών τρίτων που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της API υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, ορισμένοι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων, για να συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν ή τη συσκευή του. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να είναι: διαφημιστές, διαφημιστικά δίκτυα και διακομιστές, εταιρείες αναλύσεων, ο κατασκευαστής της συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κτλ. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη, κάθε φορά που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του χρήστη μέσα στον χρόνο και σε διαφορετικούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή ιστότοπους. Μπορεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσφέρουν διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (συμπεριφορική) ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο. Η ITGuruClub δεν ελέγχει αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης των τρίτων ή τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται.

Υπηρεσίες Βάσει Τοποθεσίας

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας, που προσδιορίζει την τοποθεσία του χρήστη με βάση την τοποθεσία του ασύρματου δικτύου ή τα σημεία πρόσβασης WiFi, μέσα στην εμβέλεια των οποίων βρίσκεται. Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους. Η ITGuruClub δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή για κάθε είδους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων των συνδεδεμένων ιστότοπων διέπονται από την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Κοινοποίηση συλλεγέντων Προσωπικών Δεδομένων

Η ITGuruClub δεν ενοικιάζει ούτε πωλεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε κανέναν. Κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών με μορφή που επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση, μόνο όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που δεν ελέγχει η ITGuruClub

Σε κάποιες περιπτώσεις, επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η ITGuruClub μπορεί να πωλούν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες στους χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με την ITGuruClub). Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει τις περιπτώσεις, όπου μια συνδεδεμένη επιχείρηση σχετίζεται με μια τέτοια συναλλαγή. Η ITGuruClub θα μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη επιχείρηση, μόνο στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω συναλλαγή. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων αυτών των συνδεδεμένων εταιρειών διέπονται από την πολιτική απορρήτου αυτών των επιχειρήσεων.

Επικοινωνία σχετικά με τις υπηρεσίες

Ως μέρος των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, ενδέχεται ο χρήστης να λαμβάνει μηνύματα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με άλλο τρόπο, για ό,τι σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους του χρήστη.

Προωθητικές Προσφορές

Εφόσον ο χρήστης, κατά την δημιουργία του λογαριασμού του, επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με υλοποιούμενες προσφορές, ενδέχεται η ITGuruClub να αποστέλλει ενημέρωση για τις υλοποιούμενες προσφορές, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, δεν παραχωρούνται στην άλλη επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις προσφορές, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την ITGuruClub, μέσα από την χρήση του chat ή της φόρμας επικοινωνίας (Contact us, Feedback) ή να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή από την σχετική επιλογή “Unsubscribe / Διαγραφή” από το ενημερωτικό email που έχει λάβει από την ITGuruClub .

Περαιτέρω χρήση των πληροφοριών των χρηστών

Η ITGuruClub χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες ή τα δεδομένα που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά για να:

· Παρέχει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία.

· Παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό των χρηστών.

· Υλοποιεί τις υποχρεώσεις και να εφαρμόζει τα δικαιώματά της, που υπαγορεύονται από κάθε σύμβαση που συμφωνείται ανάμεσα στην ITGuruClub και τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και της είσπραξης.

· Ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις των υπηρεσιών και όταν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις σε κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ή προσφέρει μέσω της Ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα χρήσης που συλλέγει η ITGuruClub βοηθούν να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να προσφέρει καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στην ITGuruClub να:

· Υπολογίζει το μέγεθος του κοινού και τα πρότυπα χρήσης.

· Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, που επιτρέπουν να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών.

· Επιταχύνει τις αναζητήσεις των χρηστών.

· Αναγνωρίζει τους χρήστες, όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων χρηστών

Η ITGuruClub και οι προμηθευτές, που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας [hosting], εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία ως προς την τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ασφάλειας και διοικητικών διαδικασιών, για να συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, όσον αφορά την ευαισθησία των πληροφοριών. Η ITGuruClub καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών του χρήστη και των άλλων προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί στα αρχεία της, ωστόσο δεν δύναται να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή χρήση, βλάβη στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό και άλλοι παράγοντες, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Η πρόσβαση των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα

Μέσω του προφίλ του έκαστος χρήστης έχει πρόσβαση και δύναται να τροποποιεί τα δεδομένα, που έχει διαβιβάσει, ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση τόπου αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.

Follow Us

           

Επικοινωνία

Θεοφιλοπούλου 1, Νέος Κόσμος 11743, Αθήνα
210 9210270, 694 4755643
info [AT] itguruclub [DOT] com